A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Itálie - Udine - Průvodce

dine se nachází přesně ve středu regionu <ahref=„http://italie.orbion.cz/friuli-venezia-giulia/„Friuli – Venezia Giulia na půl cesty mezi pobřežím a horami. Dějiny Udine, Zajímavá místa, Slavnosti

Dějiny Udine

Historie Udine sahá s největší pravděpodobností až do doby, kdy na tomto území žili Keltové. První datované zmínky však přicházejí z konce 1. tisíciletí po Kristu. Jedná se o velmi živé a rychle se vyvíjející město, jehož modernita však nezakrývá historický vývoj a nechává pouze na samotném návštěvníkovi, po jakých stopách se vydá.

Zajímavá místa

Nejdůležitější v Udine je náměstí Piazza Libertà, což je obvyklý název pro italská náměstí a málokteré město ho nemá. Na něm se nachází Loggia del Lionello, stavba se sloupořadím v benátském gotickém slohu. Na tomtéž náměstí můžeme shlédnout také Orloj, podobný tomu v Benátkách nebo tomu, který známe z Prahy. Na samém vršku věže jsou sochy dvou smrťáků, kteří odbíjí hodiny na zvon. Nedaleko odtud je průchod do udinského hradu, který pochází z období před příchodem Longbardů do Itálie. V něm si můžeme prohlédnout nejstarší sál používaný pro schůze parlamentu v Evropě.

Slavnosti

Pokud se dostanete do Udine v období na konci listopadu, můžete s místními obyvateli oslavit svátek jejich patronky, svaté Cateriny. Po celém městě jsou nejrůznější trhy, stánky a pořádají se různé hry a programy v ulicích a na náměstích. Každý rok, většinou během září probíhá v Udine gastronomická výstava Friuli DOC, kde zase lze ochutnat místní vína, sýry a vůbec všechno z místní výroby.

Poslední editace textu: 23.6.2011 13:12