A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Itálie - Terni - Průvodce

Terni je jedno z nejvýznamnějších měst středo-italského regionu Umbria . Nachází se v jeho jižní části nedaleko hranic s regionem Lazio . Toto krásné historické město je obklopeno stejně pěknou přírodou – řekami, jezery, vodopády atd. Historie a památky Terni, Přírodní krásy okolí, Slavnosti

Historie a památky Terni

Město bylo založeno okolo 7. století před Kristem. Terni je známé mimo jiné i jako „město zamilovaných“, protože zde působil biskup svatý Valentýn, jehož svátek je zejména dnes velmi oblíbený. Mezi nejstarší památky v Terni patří zbytky Faustova amfiteátru z roku 32 před Kristem. Ten se nachází v městském parku Passeggiata. V archeologickém muzeu jsou vystaveny všechny zde nalezené vykopávky obzvláště z doby římské i starší. Důležitá je také bazilika zasvěcená právě svatému Valentýnovi. Původní bazilika byla postavena na místě křesťanského hřbitova na počest umučeného biskupa Valentýna, jehož příběh jistě není nutno vyprávět. Její dnešní podoba je však ze 17. století, kdy byla přestavěna Karmelitány. Hlavním náměstím Terni je Piazza della Repubblica. Stojí zde mimo jiné starý obecní dům – dnes knihovna. Na tomto náměstí se obvykle scházejí místní obyvatelé a konají se tu různé akce.

Přírodní krásy okolí

Kromě historických památek, jak již bylo řečeno, je v okolí Terni úchvatná příroda. Za vidění rozhodně stojí vodopády Cascate delle Marmore. Byly vytvořeny již ve 3. století Římany jako zábrana přílišného rozvodňování řeky. U těchto vodopádů naleznete i přírodní jeskyně Grotte di Marmore, kterými vás provedou místní průvodci.

Slavnosti

Co se týče ternských tradic, měli byste si sem udělat výlet 14. února a oslavit tu Svátek zamilovaných z celého světa. Kromě církevních obřadů a oslav se tu konají hudební, divadelní a další představení a to vše je doprovázeno ukázkami čokoládového umění s ochutnávkou. Čokoláda totiž v Terni představuje značnou součást místních tradic.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11