A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Itálie - Průvodce

Zde jsem Vám vybrala seznam mnoha italských národních památek a uvedla do závorek rok, kdy byly zařazeny do dědictví UNESCO.

Abecední seznam měst, kde se památky nacházejí

Agrigento Janov Sacri Monti
Amalfi Liparské ostrovy San Gimignano
Alberobello Matera Siena
Aquileia Miláno Syrakusy
Assisi Modena Tivoli
Barumini Neapol Turín
Benátky Padova Val di Noto
Caserta Padula Val d\\\'Orcia
Castel del Monte Pienza Valcamonica
Cerveteri a Tarquinia (nekropole) Pompeje Verona
Crespi d\\\'Adda Portovenere Vicenza
Ferrara Ravenna Villa del Casale (Sicílie)
Florencie Řím

Skalní kresby ve Valcamonica (1979)

*Rock Drawings in Valcamonica, Lombardia*

V tomto údolí hloubeném ledovcem bylo objeveno více jak 180 tisíc rytin datovaných od pravěkého neolitu až po raně římskou éru. Nachází se zde Naquanská skála, která je vyzdobena více než tisícem obrázků postav, pocházejících z doby ledové.

Kostel a dominikánský konvent v Miláně s "Poslední večeří" od Leonarda da Vinci (1980)

*Church and Dominican Convent of Santa Maria delle Grazie with „The Last Supper“ by Leonardo da Vinci*

Milán se může pochlubit jednou z nejslavnějších maleb na světě. Poslední večeře od Leonarda da Vinci se nachází na severní stěně refektáře renesančního kláštera Santa Maria delle Grazie z 15. století. Malba znázorňuje okamžik, kdy Kristus sděluje svým následovníkům, že jeden z nich ho zradí. Kristus na obraze zůstal nedokončen, Leonardova úcta k němu vyjadřovala, že se nepovažoval za hodného jej domalovat. V komplexu se nachází nádherná křížová chodba a absida, kterou ke konci 15. století navrh architekt *Bramante*.

Historické centrum Říma (1980, 1990)

*Historic Centre of Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying Extraterritorial Rights and San Paolo Fuori le Mura*
Centrum s antickými památkami a budovami patřící Svaté stolici

Historické centrum Florencie (1982)

*Historic Centre of Florence*

Piazza del Duomo, Pisa (1987)

Mistrovská díla středověké architektury - katedrála, baptisterium a zvonice - Šikmá věž.

Benátky a benátská laguna (1987)

*Venice and its Lagoon.*

Kulturní památky města nacházejícího se na 118 ostrovech, kde každá budova obsahuje mistrovská díla některého světově proslulého umělce jako jsou Giorgione, Titian, Tintoretto, Veronese a další.

Historické centrum města San Gimignano (1990)

*Historic Centre of San Gimignano*

Město v Toskánsku typické třinácti věžemi, které si vystavěli jako symbol bohatství šlechtické rody ve 12. a 13. století. Město ekonomicky těžilo ze své výhodné polohy, nacházelo se na hlavní poutní cestě ze severní Evropy do Říma .

Když ale Itálii zasáhl roku 1348 mor, byla poutní cesta odkloněna a to vedlo k hospodářskému úpadku, ale zároveň i k zakonzervování středověkého vzhledu města, protože už nebylo dost bohatství na to budovy stále přestavovat. Jedna z věží, Torre Grossa je přístupná veřejnosti a nabízí panoramatický rozhled po okolí.

Matera (1993)

*I Sassi di Matera*

Malé městečko Matera nacházející se na okraji strmého údolí a nabízející mnoho nádherných panoramat. Obyvatelé Sassi-jeskyně dříve žili v obydlích vyhloubených do skály. Dodnes je možné tato obydlí navštívit a místní průvodce Vám přesně popíše jednotlivé místnosti a jejich funkce.

Skalní obydlí pocházejí už z prehistorických dob, nacházejí se zde nejvýznamnější místa pobytu jeskynního člověka ve Středomoří, ale v jeskyních se žilo ještě v 50. letech 20. století, ovšem v chudobě a bídných podmínkách, na které poprvé upozornil Carlo Levi (1912-1975) ve své knize Kristus se zastavil v Eboli, kde porovnává čtvrť Sassi s Danteho Peklem. Obyvatelé byli ze čtvrti násilně vystěhováni a od té doby tato část chátrá a mnoho jeskynních obydlí je zavaleno odpadem. Místní sdružení spolu s dobrovolníky se v současnosti snaží tuto situaci řešit.

V Mateře se dají strávit hodiny procházkami úzkými uličkami, které jsou vždy zakončeny nádherným výhledem ať už na historické město samotné nebo do hluboké propasti. Doporučujeme do propasti sejít a vydat se na jeden z protějších kopců, odkud je neopakovatelný výhled na Materu. Pro noční výhled je možné propast objet automobilem. Po okolí se také nalézá kolem 120 schovaných chiese rupestri, což jsou kostely ve skále. Dříve byli všechny volně přístupné, a tak docházelo k jejich ničení vandaly, tak se v dnešní době do některých můžete podívat alespoň přes mříž.

Město Vicenza a Palladiovy vily (1994, 1996)

*City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto*

Město Vicenza je známé jako město rodáka Adrea Palladia (16. století), který se vypracoval z chudého kameníka na nejvlivnějšího architekta své doby a je dokonce autorem palladianského stylu, který se později rozšířil i do západní Evropy. Navrhl mnoho paláců po celém městě, monumentální baziliku v centru města upravil na radnici. Jeho dílem je také Teatro Olimpico, nejstarší dochované kamenné divadlo v Evropě. Divadlo bylo postaveno převážně ze dřeva a malty, ale vypadá jako z mramoru. Palladio zemřel rok poté co začal pracovat na jeho návrhu, a tak stavbu dokončil jeho žák Vincenzo Scamozzi.

Nejznámější Palladiovou vilou je La Rotonda, krychlová vila s kopulí na vrcholku. Vila se rychle proslavila svojí estetikou, kterou zapadá do okolní krajiny, a její kopie se nachází například v Londýně, Dillí či Petrohradě. Vila není přímo ve městě, ale z Vincenzy se k ní dá dojít pěšky nebo svést kousek autobusem.

Crespi d\'Adda (1995)

Je příkladem typického evropského a severoamerického dělnického města z 19. a počátku 20. století, době průmyslové revoluce, stavěném pro naplnění všech potřeb dělnické třídy. Dodnes se část města k průmyslovým účelům využívá.

Renesanční město Ferrara a delta řeky Pád (1995, 1999)

*Ferrara, City of the Renaissance, and its Po Delta*

Města Ferrara vzniklo při brodu řeky Pád. V období 14. a 16. století se do čela města dostala dynastie d\'Este, která byla až roku 1598 nucená se přesunout do Modeny . Vévodové d\'Este zanechali městu specifický ráz, na výzdobě jejich paláců se podíleli *Piero Francesco*, *Jacopo Bellini* a *Mantegna*. Město se stalo uměleckým centrem italské renesance. Za návštěvu stojí hradní sídlo rodu d´Este Castello Estense s příkopy a věžemi. A určitě nesmíme opomenout nádhernou fasádu ferrarského dómu, uvnitř se nachází Museo della Catedrale.

Historické centrum Neapole (1995)

*Historic Centre of Naples*

V jádru města můžeme pozorovat vlivy mnoha kultur středomořské oblasti, které v průběhu historie vytvořily město jedinečného charakteru.

Historické centrum města Siena (1995)

*Historic Centre of Siena*

Většina památek je soustředěna kolem rozlehlého náměstí tvaru lastury, jedno z největších středověkých náměstí v Evropě, Piazza del Campo. Náměstí v minulosti sloužilo jako hlavní tržiště a současný tvar, z cihel získalo na konci 13. století. Cihly jsou naukládány do devíti segmentů představující moc Rady devíti a symbolizující záhyby pláště Panny Marie. Pořádaly se zde popravy, býčí zápasy a veškeré slavnosti.

V čele náměstí stojí gotická radnice Palazzo Pubblico s impozantní věží Torre del Mangia, která je svou výškou 102m druhou nejvyšší středověkou věží v Itálii. Je možné věž navštívit vchodem z nádvoří a pokochat se krásným výhledem na typický toskánský kraj.

Sienský Dóm patří k ohromným katedrálám Itálie. Byl budován od 12. do 14. století, ale nebyl dokončen. Pokud by se tak stalo, byl by největším křesťanským kostelem vůbec. Dnes můžeme stát na nádvoří, hledět na průčelí a plánovanou velikost si aspoň představit. Dostavbě zabránil mor roku 1348, černá smrt totiž zavinila smrt poloviny obyvatel města. Dóm je typický černo-bíle pruhovaným mramorovým interiérem. Obrovské pilíře podebírají klenbu zdobenou zalitými hvězdami, které připomínají noční oblohu. Dóm je zdoben sochařskými díly od *Michelangela*, Donatela, Nicoly Pisana a cyklem fresek od *Pinturicchia*.

Castel del Monte (1996)

Středověký hrad ze 13. století je unikátní svým pravidelným geometrickým tvarem. Osmiboké nádvoří a osmiboké věže nejsou nikde jinde na světě. Hrad stojí osaměle na rozsáhlé rovině, takže jej můžete pozorovat už z dálky. Hrad je spjat s Fridrichem II., který si liboval v sofistikovaných zálibách, ale důvod proč tento hrad má tak pravidelný tvar zůstává tajemstvím. Každý návštěvník Itálie si může jako vzpomínku na hrad odvézd v podobě rytiny na centové červené minci EURa. Někteří tak činí, aniž by o hradu cokoli věděli.

Raně křesťanské památky v Ravenně (1996)

*Early Christian Monuments of Ravenna*

V Ravenně se nachází úchvatné byzantské mozaiky z 5. a 6. století, doby kdy byla Ravenna pod byzantskou nadvládou. Některé mozaiky pocházejí ještě z římského období, takže se nám zde nabízí srovnání stylů a hlavně vzorů antických s byzantskými.

Historické centrum Pienzy (1996)

*Historic Centre of the City of Pienza*

V Pienze se narodil papež *Pius II.* v době, kdy se město nazývalo Corsignano a Pius byl tehdejším jménem *Aeneas Syvius Piccolomini*. Poté co se stal papežem, rozhodl se úplně změnit tvář města. Na jeho přestavbě se podílel přední architekt Bernardo Rossellino, který projektoval katedrálu, papežský palác a radnici, tedy hlavní památky v Pienze. Poprvé se zde při stavbě začali uplatňovat renesanční ideje, ale jeho velkolepý plán vzorového renesančního města se neuskutečnil. V Palazzu Piccolomini můžete navštívit Piovu ložnici či knihovnu. Zvláště půvabný je panoramatický výhled z jeho lodžie.

Alberobello (1996)

*The Trulli of Alberobello*

Úzké uličky s typickými domky, tzv. Trulli lákají každoročně stovky turistů. Původ domků je nejasný, jsou malinké s kopulí z cihel bez jakéhokoli užití malty. Můžete je navštívit i uvnitř, protže téměř ve všech se nalézá buď útulná kavárna nebo prodejna suvenýrů. Díky turistům bohužel městečko pomalu ztrácí svůj romantický ráz.

Královský palác v Casertě s parkem, akvaduktem Vanvitelli a komplexem San Leucio (1997)

*18th-Century Royal Palace at Caserta with the Park, the Aqueduct of Vanvitelli, and the San Leucio Complex*

Kolosiální palác v Casertě v Kampánii vytvořen za Karla III. Z dynastie Bourbonů. Je největším palácem v Itálii s více jak tisíci komnatami. Palác se stavěl v 18. století na návrh architekta *Luigiho Vanvitelli*. Jeho okolí tvoří nádherný park plný fontán, jiných okrasných děl a anglickou zahradou. Palác měl konkurovat pařížskému Versailles.

Archeologické naleziště v Agrigentu (1997)

*Archaeological Area of Agrigento, Sicily*

Nalezišti se říká Údolí chrámů a řadí se k nejpůsobivějším starořeckým nalezištím mimo Řecko. Zbytky chrámů v dórském stylu z 5. století, kdy byly zničeny po nájezdu Kartaginců. Dá se tu zhlédnout devět z deseti původních chrámů. Oblast je turisticky velmi oblíbená.

Archeologické naleziště v Pompejích(1997)

*Archaeological Areas of Pompei, Herculaneum and Torre Annunziata*

Naleziště odkrytá po tisíciletích ze sopečného popela, který je zasypal roku 79 po výbuchu sopky Vesuv. Archeologické vykopávky byly zahájeny roku 1748, a postupně došlo k objevení zachovalých domů, kreseb, rytin na stěnách a dokonce i postav lidí, které zůstaly zakonzervovány pod metrovými vrstvami popela. Pompejemi se můžete procházet několikrát, ale stejně je nemáte šanci projít celé, změť uliček a domů je nádhernou podívanou při které se stačí jen zasnít a představovat si, jak se to tedy tenkrát žilo. Jedná se o historický unikát, který nesmíte zmeškat.

Botanická zahrada v Padově (1997)

*Botanical Garden (Orto Botanico), Padua*

Tato první botanická zahrada na světě vůbec byla založena v Padově roku 1545 a dodnes vypadá v podstatě stejně. Dokonce se v ní nachází palma pocházející z roku 1585! Koncem 16. století zde byly vyšlechtěny například první slunečnice či brambory v Itálii.

Katedrála, Torre Civica a Piazza Grande v Modeně (1997)

*Cathedral, Torre Civica and Piazza Grande, Modena* Modenská katedrála spolu s náměstím a věží je nádherným příkladem románské architektury 12. století. Jedinečné dílo dvou skvělých umělců, Lanfranca a Wiligelma, který je autorem velkých reliéfů na hlavním průčelí dómu. V nebezpečně se naklánějící věži bylo kdysi uloženo slavné modenské dřevěné vědro (secchia), které bylo ukradeno rozpoutalo válku mezi městy Modena a Bologna .

Amalfinské pobřeží (1997)

*Costiera Amalfitana*

Je nejnavštěvovanějším pobřežím Kampánie , nalézá se v jižní části Sorrentského poloostrova a láká nádhernými kopci svažujícími se k plážím a panoramatickými výhledy z nich. Vesnička Positano pokrývá svými domky celý svah odvrchu až k moři, odkud se můžete lodí vydat na ostrov Capri. Největším střediskem oblasti je město Amalfi v jehož centru se nalézá dóm z 10. století s krásně zdobeným průčelím. Kdysi bylo Amalfi námořní velmocí, dnes se sem jezdí za rekreací. Za návštěvu stojí půvabná vesnička Ravello s krásnými zahradami, výhled z nich inspiroval dokonce Richarda Wagnera ke zkomponování díla Parsifal. Festivaly a procesími s ohňostroji.

Portovenere, Cinque Terre a ostrovy (1997)

*Portovenere, Cinque Terre, and the Islands (Palmaria, Tino and Tinetto)*

Jedná se o Ligurské pobřeží táhnoucí se mezi Cinque Terre k Portovere. Je dramaticky členité se skalními útesy a vískami na nich čnícími. Samotné Cinque Terre má jméno podle pěti vesnic, které stojí na útesech tak dramaticky, že k nim nevedla žádná silnice a vcházelo se do nich pouze od moře. Dodnes je žádná silnice všechny nepropojuje. Pobřeží lemují terasovité vinice, z jejichž hroznů se vyrábí bílá suchá vína.

Vesnička Portovenere je protkaná úzkými uličkami kolem kterých se nachází domky krásných pastelových barev. V horní části můžete navštívit kostel San Lorenzo ze 12. století, na jehož portálu je vyobrazeno umučení Svatého Vavřince upálením na roštu. Z této horní části osady se skýtá panoramatický výhled na ostrov Palmaria , který leží asi 400m od pobřeží.

Budovy královského domu Savoy v Turíně (1997)

*Residences of the Royal House of Savoy*

Palazzo Reale v Turíně byl rezidencí savojského královského rodu od roku 1660 až do roku 1861, tedy do sjednocení Itálie. Nalézají se v něm nádherné, bohatě zdobené komnaty různých stylů, za zmínku stojí například čínský kabinet. Na výzdobě se podílelo mnoho známých italských umělců.

Su Nuraxi v Barumini (1997)

Nuraghy jsou typické prvky Sardinie. Jde o kruhové obranné věže z otesaného kamene pokládaného bez jakéhokoli pojiva. Věže s komnatami a klenutými stropy se datují do 2. století před Kristem stavěli záhadní obyvatelé Sardinie o kterých se dodnes neví skoro nic. Su Nuraxi v Barumini patří k nejvýznamnějším komplexům nuraghů. Byly zde odkryty chrámy, hroby, domy, a dokonce i divadlo.

Villa Romana del Casale na Sicílii (1997)

Ve 20. století se podařilo v této vile odkrýt jedinečné mozaiky pocházející až ze 4. století. Předpokládá se, že rozlehlá luxusní vila patřila spoluvládci Diocleciana, Maximianu Herculeovi. Z budovy sice nezbylo téměř nic, ale nádherné antické mozaiky s realistickými detaily římského období se uchovaly na podlahách budovy.

Archeologické naleziště a patriarchální bazilika v Aquilei (1998)

*Archaeological Area and the Patriarchal Basilica of Aquileia*

Vesnice Aquileia připomíná zašlou slávu římské říše, je obklopená rozvalinami přepychových vil, lázní, chrámů a tržnic pocházejících právě z tohoto období. Raně křesťanská bazilika byla založena roku 313 a podstatná její část se dochovala dodnes. Můžeme obdivovat biblické výjevy na nádherných podlahových mozaikách.

Národní park Cilento a Vallo di Diano s archeologickými nalezišti (1998)

*Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological sites of Paestum and Velia, and the Certosa di Padula*

Histerické centrum města Urbino (1998)

*Historic Centre of Urbino , Marche *

Hadrianova vila v Tivoli (1999)

*Villa Adriana, Tivoli*

Nelézá se asi 5km západně od Tivoli a je jednou z nejrozsáhlejších vil římského období. Pochází z 2. století a dodnes se dochovaly její zříceniny, takže můžeme vidět, kde se nacházely lázně, knohivny či divadla. *Hadrianus* chtěl napodobit některé světové stavby, a tak zde můžeme nalézt například kopii nádherné athénské kolonády.

Villa d\'Este, Tivoli (2001)

Renesanční vila, kterou v 16. století vznikla z benediktinského kláštera pro kardinála Ippolita d\'Este Pirro Ligorio jaho jeho letní rezidence. Přepychová vila proslula svými úchvatnými zahradami s fontánami.

Assisi, bazilika sv. Františka a další františkánské památky (2000)

*Assisi , the Basilica of San Francesco and Other Franciscan Sites*

Město Verona (2000)

*City of Verona*

Liparské ostrovy (2000)

*Isole Eolie (Aeolian Islands)*

Pozdně barokní města v údolí Val di Noto (2002)

*Late Baroque Towns of the Val di Noto*

Osm měst v jihovýchodní Sicílii - Caltagirone, Militello Val di Catania, Catania , Modica, Noto , Palazzolo, Ragusa a Scicli bylo znovu vystavěno v 18. století po ničivém zemětřesení z roku 1693. Jednotný barokní styl a stavební kámen, vápenec stvořili z měst ta nejkrásnější na Sicílii.

Sacri Monti v Piemontu a Lombardii (2003)

*Sacri Monti of Piemont and Lombardy*

„Posvátné hory“ je komplex devíti kaplí a staveb podobného stylu postavených v severní Itálii na konci 16. a v průběhu 17. století. Nádherně zapadají do okolní krajiny kopců, lesů a jezer. Jsou důležité svou křesťanskou symbolikou, a důležitým uměleckým dědictvím se stala jejich malířská výzdoba interiéru.

Etruské nekropole Cerveteri a Tarquinia (2004)

*Etruscan Necropolises of Cerveteri and Tarquinia*

Etruskové byli prvním významným národem v Itálii. Podle nalezišť můžeme soudit, že se jednalo o velmi kulturně a umělecky založeném etniku. Nádherné šperky, keramika a fresky v hrobech v Cerveteri a Tarquinii nám o tom podávají důkaz. Cerveteri a její nádherné nekropole kupolovitého tvaru jsou otevřené veřejnosti. Můžete do nich sestoupit po schůdkách a vžít se spolu s kresbami do doby dávných Etrusků.

Val d\'Orcia (2004), Toscana

Renesanční přetváření krajiny pod vlivem Sieny. Je zde patrné, jak může člověk krajinu přetvářet kulturně a ne devastací. Pole a vinice se staly inspirací mnohých renesančních umělců a jejich krajinomaleb. Kdo by v dnešní době neměl představu o vzhledu krajiny při vyřčení slova Toskánsko? Každému se vybaví stohy slámy na rozlehlých polích a dobré víno z toskánských vinic.

Syrakusy a skalní nekropole Pantalica (2005)

*Syracuse and the Rocky Necropolis of Pantalica, Sicilia*

Janov, Le Strade Nuove a Palazzo Reale (2006)

*Genoa: Le Strade Nuove and the system of the Palazzi dei Rolli*

 (nahrál: ladislavapalanova)
Fontána - Námestie sv. Petra , Vatikán (nahrál: Anna Janečková)
Fontána - Námestie sv. Petra , Vatikán
Fontána štyroch riek - Piazza Navona , Rím (nahrál: Anna Janečková)
Fontána štyroch riek - Piazza Navona , Rím
 (nahrál: Anna Janečková)
Capri - Okienkové skaly (nahrál: Anna Janečková)
Capri - Okienkové skaly
Tropea - Kalábria (nahrál: Anna Janečková)
Tropea - Kalábria

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA


Články odjinud