A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Itálie - Siracusa (Syrakusy) - Průvodce

Kdysi bývaly Syrakusy velkoměstem antického Středomoří, žilo zde až půl milionu obyvatel, dnes je to asi kolem 120 000. Přesto je město významné, protože poskytuje neuvěřitelně velké množství památek a historických míst, která zlákají každého návštěvníka. Návštěva Syrakus patří k velký zážitkům. Stará čtvrť, Nové město, Výlety do okolí

Město Syrakusy (jinak též Siracusa) se dělí do dvou téměř nezávislých částí.

Stará čtvrť

Stará čtvrť leží na ostrově Ortigia, obepínají ji hradby a uvnitř nich jsou úzké uličky s barokními památkami, kostely a paláci. Na pevninu odtud vedou dva mosty. Za nimi se rozkládá moderní část města. V ní najdete význačné vykopávky antických Syrakus, důležité archeologické muzeum a také moderní poutní kostel.

Stará čtvrť na ostrově Ortiga se může pyšnit velkou vzácností. Řecký chrám bohyně Athény z 5. století před Kr. zde „zabudovali“ do své městské katedrály. Za velkolepým barokním průčelím, které se stavělo od r. 1728 se ukrývá celý zachovaný antický chrám.

V romantických uličkách starého města najdete ještě bezpočet barokních perel. Krása města se skrývá v úžasné stylové jednotě a také ve faktu, že město je na ostrově, a tudíž obklopené mořem a navíc pevnými zdmi hradeb, po kterých se můžete dokonce procházet a nasávat krásnou místní atmosféru. Pod hradbami objevíte také krásný přístav se spoustou jachet a člunů.

Nové město

Druhá, nová část města není sama o sobě tolik atraktivní. Co na ní návštěvníky tolik láká jsou vykopávky antického města (původních Syrakus). Ty v této části leží v Parco Archeologico (archeologický park) obsahující dvě antická divadla, oltář Herona II., římský amfiteátr a další pamětihodnosti.

V této nové části města se také nachází důležité muzeum - Museo Archeeologico Regionale Paolo Orsi. Jedná se o regionální muzeum, kde jsou ochraňovány a shromážděny sbírky starověkých předmětů z širokého okolí. Pro všechny zájemce o starověk je návštěva velkým zážitkem. Muzeum navíc sídlí ve velké moderní a zajímavé budově, kterou otevřeli roku 1988.

Poslední velkou atrakcí města je poutní kostel Santuario della Madonna delle Lacrime, viditelný ze všech směrů z velké dálky. Má tvar jehlanu a postavený je celý z betonu, jeho výška je úctyhodných 74 m. Svými rozměry může sloužit jako orientační bod ve městě.

Ač leží Syrakusy přímo u břehu, není zde koupání příjemné, voda není příliš čistá. Pokud se chcete koupat, najděte si pláž raději někde za městem.

Město je skvělý cíl pro všechny milovníky historie, kultury či umění, ale i milovníci života a romanticky si zde najdou hodně pro sebe.

Výlety do okolí

Okolí Syrakus nabízí veliké množství cílů k výletům. Především jsou to barokní městečka na východ od pobřeží. Nejslavnější jsou Noto , Ragusa a Módica.

Ještě jedna velká vzácnost se skrývá ve vnitrozemí východně od Syrakus. Jedná se o pohádkově romantickou nekropoli Pantalika. Skalnaté údolí se ostře zařezává do okolního terénu, ve skalních stěnách jsou vyhloubeny stovky jeskyní. Udivený příchozí prochází po cestičce a na všech stranách spatřuje krásné skály, bujnou vegetaci. Především ale každého zaujme říčka, která protéká na dne údolí a vytváří kaskádu jezírek spojených peřejemi, vodopádky a přírodními jezy. Něco tak nádherného nelze vidět na mnoha místech světa. Jezírka navíc poskytují možnost lákavého vykoupání v „pohádkových bazénech“ obklopených stromy a palmami.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA