A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Itálie - Salerno - Průvodce

Město Salerno se 140 000 obyvateli představuje velký důležitý přístav a navíc rušné a živé středisko turistického ruchu. Město je navíc rovnoběžně s pobřežím krásně lemováno horami. Památky,Procházky a výlety

Také oblast dnešního Salerna byla osídlena již v pravěku. Město zde ale založili až Římané. Největšího rozkvětu dosáhlo Salermo za Byzantinců a poté za Normanů, kteří odsud vládli celé své jižní Itálii. Slávu zajistila Salernu lékařská fakulta (11. a 12. století).

Památky

Naprosto nejdůležitější památka města je dóm z 11. století, který stojí na základech o 100 let starších. Přístupové schodiště do chrámu navíc vede do atria, kde stojí 18 sloupů z antického města Paestum. Také se zde nalézají fresky, mozaiky a antické sarkofágy. V chrámové kryptě spočívají ostatky sv. Matouše, které sem byly též přeneseny z Paesta (roku 954). Dále je zde pohřbena Margareta z Anjou, manželka Karla III.

K dómu patří muzeum Museo Diocesano, kde opatrují většinu pokladů z dómu. Dalším a ještě důležitějším muzeem je místní Museo archeologico, které vystavuje archeologické nálezy z okolí.

Procházky a výlety

K procházkám je nejvhodnější rušná třída Corso Vittorio Emanuele, ale také vyhlídkové Lungomare Trieste, korzo, které vede paralelně s přístavem a poskytuje proto krásné a zajímavé výhledy (nejen na moře, ale i na hradbu hor). Z přístavu vyplouvají pravidelné spoje na Capri , ale také do Amalfi či Positany.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA

Oblíbené hotely

další hotely