A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Itálie - Ravenna - Průvodce

Město světoznámých raně křesťanských mozaik, zapsané na seznam Unesco. Ravenna má asi sto čtyřicet tisíc obyvatel, návštěvník-turista to však nijak nepozná. Pokud přijede do města o víkendu, pozná jen ospalé městečko s nikterak velkým centrem. Historie a atmosféra , Krásy města Ravenna, Nejen památky

Historie a atmosféra

Město je známé především svou slavnou a skvělou historií. Určitou dobu sloužilo jako hlavní město Západořímské říše. Od 6.století ale jeho význam upadal a od této doby se na výsluní již nikdy nedostalo. Dnes žije pouze z turistického ruchu.

Do Ravenny má smysl přijet pouze tehdy, pokud se toužíte obdivovat překrásným a opravdu úchvatným mozaikám a stavbám, ve kterých jsou k vidění. Protože téměř nic jiného k vidění či obdivování zde není. Městu navíc (po škodách ze 2. sv. války) chybí i půvab jiných italských historických měst a míst. Kvůli městu samotnému do Ravenny určitě nejezděte.

Krásy města Ravenna

Nyní již vzhůru do města. Samotné centrum je malé. Přesto poskytuje množství příležitostí k nákupům a také k posezení v restauracích či barech. Jak již bylo řečeno, k vidění jsou především skvostné památky na seznamu Unesco, celkem je jich osm. V samotném městě pak sedm. Jedna (Bazilika Sant Apollinare in Classe) leží několik málo kilometrů za městem.
Bazilika San Vitale Mauzoleum Gally Placidie Baptistérium Ariánských Baptistérium Neonovo Oratoř sv. Ondřeje Bazilika Sant Apollinare Nuovo Mauzoleum Theodoricha Bazilika Sant Apollinare in Classe

Bazilika San Vitale

Tato stavba je patrně to nejdůležitější a nejznámější, co je zde k vidění. Inspirovala císaře Karla Velikého ke stavbě palácové kaple v Cáchách v Německu. Mozaiky v kněžišti jsou úchvatné a samotná centrální, osmiboká stavba je zajímavá. Výhodou je, že stavba leží v komplexu kláštera, kde se nalézá ještě muzeum, služby návštěvníkům a další z památek Unesco, můžete proto prohlídku spojit s návštěvou mauzolea Gally Placidie.

Mauzoleum Gally Placidie

Leží hned vedle Baziliky San Vitale. Mauzoleum je malá stavbička z cihel, zvenku naprosto nenápadná, uvnitř úplně celá pokryta těmi nejjemnějšími mozaikami. Protože jsou vzácné, je pro návštěvníky zaveden přísný režim – vstupuje se po skupinkách a u dveří je těžký závěs, bránící proniknutí světla.

Baptistérium Ariánských

Baptistérium čili křtitelnice bývala kdysi samostatná budova, kde se odehrával důležitý křesťanský rituál - křest. Tato malá stavbička ležící blízko nádraží je jako jediná z památek Unesco přístupná zdarma. Mozaika v kopuli znázorňuje křest Krista, kterého obklopují v kruhu apoštolové.

Baptistérium Neonovo (baptistérium ortodoxních)

Další malá centrální stavba. Její jedinečnost spočívá v tom, že se zachovaly mozaiky nejen na kopuli, ale také na stěnách. Dochovalo se též krásné vnitřní vybavení, jež stojí za pozornost. Navíc se jedná o nejstarší zachovanou památku Ravenny.

Oratoř sv. Ondřeje

Cappella Arcivescovile – Slavné mozaiky se nacházejí v arcibiskupské kapli místního dómu. Ten byl postaven v 5.století, ale ve století 18. byl výrazně přestavěn. Za pozornost stojí především kazatelna ze 6. století. K dómu patří ještě muzeum a hned vedle něho stojí již zmíněné baptistérium ortodoxních.

Bazilika Sant Apollinare Nuovo

Velká křesťanská bazilika obsahuje dvě řady mimořádných mozaik znázorňujících průvod světců. Je navíc spojená s další expozicí, hned vedle stojí zbytky údajného Justiánova paláce. Jsou to však jen zajímavé fotogenické zříceniny.

Mauzoleum Theodoricha

Jediná z památek Unesco, která se svým charakterem vymyká ostatním, leží také stranou městského centra. Stavbu tvoří bílá kamenná „věž“, ve které byl pohřben císař Theodorich. Dovnitř se platí vstup, ale stavbu si lze dobře prohlédnout i zvenku. Příjemný a dobře udržovaný park okolo láká k piknikům, je přístupný zdarma a je z něj pěkný pohled na mauzoleum.

Bazilika Sant Apollinare in Classe

5 km od Ravenny na jih. Velká bazilika obsahuje kromě antických sarkofágů a mramorových sloupů především slavné a krásně barevné mozaiky. Zpodobňují sv. Apolináře, prvního biskupa Ravenny. Do všech těchto památek lze zakoupit kombinovanou vstupenku, lze si také koupit vstupenky jednotlivé, nebo jen do San Vitale a Mauzolea Gally Placidie , a vidět tak alespoň nejpestřejší ukázku raně křesťanských pokladů.

Kromě těchto památek lze ještě navštívit hrob Dante Alighieriho ve stejnojmenné ulici.

Nejen památky

Nicméně má Ravenna ještě něco, čím je jistě velmi přitažlivá - a to je nedaleké moře s mnoha kilometry pěkných písčitých pláží. Velmi snadno a příjemně lze zkombinovat pobyt u moře a prohlídku zdejších památek. Mezi centrem a přímořskými letovisky jezdí velmi často městská hromadná doprava.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11