A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Itálie - Pisa - Průvodce

Pisa /ˈpiːsa/ (latinsky Pisae) je město v Toskánsku, hlavní město stejnojmenné provincie. Město má rozlohu 185 km² a zhruba 88 400 obyvatel.
Město se nachází na březích řeky Arno, 10 km východně od ústí.
Pisa je známá po celém světě díky své šikmé věži na Piazza dei Miracoli (Náměstí zázraků).

Pisa byla založena na ústí řeky Arno pravděpodobně Řeky. Podle latinských spisovatelů vznikla ve 13. století př. n. l., 550 let před založením Říma. Dočasně patřila Etruskům a za Římanů byla jedním z center vlády nad Středozemním mořem.
V středověku byla důležitým obchodním přístavem a jednou z námořních republik (repubbliche marinare).
Díky velkému přístavu Pisa živě obchodovala, stala se soupeřem Janova a Benátek. Ve 12. a 13. století ovládla Sardinii, Korsiku a většinu pobřeží směrem na jih. Teprve porážka v námořní bitvě s Janovem v roce 1284 a postupné zanášení přístavu bahnem ukončily toto zlaté období. V roce 1405 se město dostalo pod nadvládu Florencie. Medicejští podporovali vědu, umění a obnovili pisánskou univerzitu, na které koncem 16. století učil i zdejší rodák Galileo Galilei.
V novověku se ústí přemístilo a přístav zmizel. Místní univerzita se stala známou a v dnešní době je to známé univerzitní centrum. Ve 20. století se Pisa stala turistickým městem.

Šikmá věž

Podrobnější informace naleznete v článku Šikmá věž v Pise.
Výstavba samostatně umístěné cylindrické zvonice byla zahájena v roce 1174. Když v roce 1185 dosáhla výšky tří pater, projevilo se jasně její naklonění. Práce byly přerušeny, ale o 90 let později byla nakloněná věž protažena o další poschodí. Stavitelé nakonec rezignovali na realizaci původního projektu (měla se stát nejvyšší zvonicí své doby) a v roce 1350 bylo šesté patro zakončeno stolicí pro zavěšení zvonů.

Pamětihodnosti

Piazza dei Miracoli (od roku 1987 součástí Světového dědictví UNESCO)
dóm Panny Marie Nanebevzaté
šikmá věž
Piazza dei Cavalieri
kostel Santo Stefano dei Cavalieri
Palazzo della Carovana
kostel Santa Maria della Spina
hřbitov Camposanto Monumentale
botanická zahrada (nejstarší v Evropě – založená roku 1544)
synagoga

Poslední editace textu: 2.3.2012 10:57
REKLAMA