A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Itálie - Piacenza - Průvodce

Staré historické město mnoha krás, které bohužel zatím leží stranou zájmu turistů.

Piacenza má sto pět tisíc obyvatel. Leží nedaleko řeky Pád a s touto řekou a její nížinou je spjata – sloužila jako opěrný bod pro ochranu úrodné nížiny již za dob starých Římanů. Leží na pomezí Emilie Romana a Lombardie (Milán), a proto je její charakter též ovlivňován severskou elegancí lombardských měst.

Historická struktura a památky

Město si uchovalo starou římskou strukturu (síť ulic), která byla pouze doplněna mnoha středověkými a renesančními paláci a kostely. Městu vládl od poloviny 16. století rod Farnese. Možná i proto, že rod nebyl přijat vlídně (jeho první vládce byl vyhozen z okna), nestihla již tato velká aristokracie ovlivnit podobu města velkými monumenty, jak se to druhým podařilo jinde. Přesto je zde pro návštěvníky k vidění hodně:

Centrum města tvoří náměstí Piazza Cavalli s dvěma jezdeckými sochami místních vládců. Vedle soch se nachází Palazzo del Comune, postavený v lombardském gotickém slohu.

Okolo středu se rozprostírá pravidelná síť ulic. V nich pak lze najít místní Dóm, stavbu z 12. století, postavenou v typickém místním románském slohu, za pozornost stojí přístupná krypta a také fresky v kopuli, chóru i příčné lodi.

Mezi další pamětihodnosti se řadí Palazzo Farnese, kde dnes sídlí Museo civico (Městské muzeum) plné obrazů, soch a spíše různorodých sbírek.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11

Oblíbené hotely

další hotely