A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Itálie - Paestum - Průvodce

Dnešní Paestum je malé zemědělské městečko s 3000 obyvateli, 44 km jihovýchodně od Salerna. Návštěvníky láká především díky největšímu antickému areálu jižní Itálie – antickému městu s třemi dochovanými řeckými chrámy. Celý areál starořeckého naleziště je zapsán na seznam památek Unesco. Historie, Památky

Historie

Město zde vzniklo již v 7. století před Kr., tehdy se však ještě jmenovalo Poseidónia (Poseidonovo město) a představovalo důležitou řeckou kolonii ve „Velkém Řecku“ (dnešní jižní Itálie). Od roku 273 před Kristem patřilo již Římanům, kteří pro ně měli nové jméno, pod kterým ho známe dodnes – Paestum. Město však v průběhu svých dalších dějin začalo pomalu upadat a kvůli opakované malárii a nájezdům Saracénů ho obyvatelé postupně opustili. Upadlo tak do zapomnění, ze kterého se probudilo až v 18. století. Od té doby představuje inspiraci všech milovníků antického světa a umění.

Památky

Celý areál obklopují dochované hradby se čtyřmi branami. Délka hradeb činí téměř 5 km. Uvnitř areálu prochází návštěvník po ulicích a může uvidět vykopávky agory, později fóra, pozůstatky amfiteátru, řeckého divadla, gymnázia, několika pozdějších římských budov či asklepionu.

Co však stojí nejvíce za vidění, jsou tři již zmíněné chrámy.
Nejstarší je Basilica, která pochází z poloviny 6. stol. před Kr., ve skutečnosti se jedná o Héřin chrám. Před tímto chrámem si můžete prohlédnout ještě zbytky obětního oltáře.

Největší z chrámů je Neptunův chrám, také nazývaný Poseidónion, řadí se mezi vůbec nejzachovalejší řecké chrámy, které existují. Pochází z 5. století před Kr. a jeho rozměry jsou 60 x 24 m. Před chrámem stojí dva oltáře, menší římský a větší řecký.

Poslední je chrám Cereřin (bohyně Ceres) z konce 6. století., má rozměry 33 x 14 metrů a i před ním se nachází obětní oltář.
Při procházení mezi antickými ruinami můžete, pokud budete tiší, narazit na asi metr dlouhou leskle černou užovku, kterých žije ve vykopávkách docela velké množství. Nebojte se, nejsou nebezpečné.
Před vchodem do areálu se nachází muzeum, kde vystavují nálezy z vykopávek a další zajímavé předměty vážící se k místu.

Tři kilometry na západ od vykopávek leží Lido s pláží vhodnou k rekreaci. Pláže zde v oblasti jsou celkem 18 km dlouhé.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA