A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Itálie - Modena - Průvodce

Bohaté, prosperující a průmyslové středisko Modena (sto osmdesát tisíc obyvatel) je ve světě nejvíce známé svým automobilovým průmyslem, vždyť se v této oblasti vyrábí vozy jako Ferrari a Maserati. Své návštěvníky však přivítá, tak jako každé město Itálie, především svými památkami, elegancí a kulturou. Historie, Dóm sv. Geminiána, Palác muzeí, Palazzo Ducale, Výlety do okolí

Historie

Od počátku sedmnáctého století byla Modena sídlem velkého rodu Este, který musel opustit své dosavadní sídlo, Ferraru, odkud byl vyhnán. Tou dobou bylo již příliš pozdě na to, aby mohli příslušníci rodu vtisknout městu podobu, která by odpovídala jejich požadavkům. Asi proto se za nejznámější památku města považuje Dóm, který vznikal od 12. století, tedy dávno před příchodem rodiny Este. Modena a přilehlé oblasti však ztratila zemědělský charakter a postupně se prosadila jako průmyslové centrum. Zemědělství však z oblasti v žádném případě neodešlo. Vzniká zde například slavný aceto balsamico – balzamínový ocet.

Dóm sv. Geminiána

Nejvýznamnější památkou celého města je Dóm zasvěcený svatému Geminiánovi (patří také na seznam památek Unesco). Začal se stavět roku 1099 a dokončen byl až ve 13. století. Procházky starým městem vždy končívají u této stavby, a to i proto, že u dómu stojí vysoká šikmá zvonice, která tím poutá pozornost a je zdaleka viditelná. Její jméno je Torre Ghirlandina a z vrcholu je možné shlédnou celé staré město. Tato zvonice, dóm a velké náměstí před ním tvoří centrum staré části města. Náměstí je také středem života. Modena má, jako každé typické italské město, zachované historické centrum umožňující pohodlné a romantické procházky spojit s posezením v kavárně či s nákupy v obchodech. Ani kostelů a paláců různých slohů a velikostí zde není méně než v jakémkoliv obdobně velikém italském městě.

Palác muzeí

Nejvíce se lze o kultuře, historii i umění Modeny dozvědět na jediném místě, v P*alazzo dei Musei*, kde, jak napovídá název, dnes sídlí muzea, dříve se ale jednalo o chudobinec. V jednom velkém komplexu tak lze navštívit: Biblioteca Estense (knihovnu rodiny Este), v patře nad ní potom Museo d\'Arte Mediovale e Moderna (muzeum středověkého a moderního umění) a Museo Archeologico Etnologice (muzeum archeologické a etnografické), přičemž obě muzea jsou propojena a přechod je téměř neznatelný.

Patro nejvyšší pak zaujímá Galleria Estense, významná italská obrazová galerie, kterou tvoří bohužel jen zbytek původních sbírek rodu Este, přesto milovníkovi umění stojí určitě za návštěvu.

K tomuto komplexu ještě přiléhá kostel san Agostino ze 17. stol., kam byli pohřbíváni členové rodu d`Este. Chrám je proto náležitě reprezentativně vyzdoben. Dnes však (i se svou mramorovou výzdobou a náhrobky) slouží jako přednáškový sál.

Palazzo Ducale

Další velkou zajímavostí města je Palazzo Ducale, kde dnes sídlí vojenská akademie, a je proto veřejnosti přístupný jen občas. Upoutá však svou velikostí, František I. d`Este chtěl vystavět největší budovu města, a jeho záměr se mu povedl…

Výlety do okolí

To, co Modena nabízí jaksi navíc, je možnost spojit návštěvu starého města plného památek s návštěvou nedalekého města Maranelo. Odsud nejenže slavné Ferrari pochází, ale dnes tam lze především navštívit jedno slavné muzeum, jmenuje se Galeria Ferrari a vystavují tam mnoho veteránů a další předměty spojené s legendární značkou.

A rada na závěr pro ty, kteří netouží po hluku závodních motorů: v Maranelu se nachází i pěkný hrad. Pokud vás nezláká automobilová atrakce, můžete ho zkusit navštívit…

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11

Oblíbené hotely

další hotely

Články odjinud