A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Itálie - Kampánie - Průvodce

Oblast Kampánie se nachází v jižní části italského poloostrova jižně od oblasti , otevřená je směrem na západ k Tyrhénskému moři. Města a místa, Památky, Výlety, Historie

Kromě úspěšného zemědělství a průmyslu (v Neapoli) se celý kraj orientuje především na turismus. V oblasti žije asi 5,5 milionů obyvatel, hlavním městem je Neapol (sama má přes 1 milion obyvatel).

Města a místa

Oblast Kampánie je mimořádně příhodná pro turistiku a návštěvy. Nabízí nepřeberné bohatství kulturní i historické. Kromě toho ovšem ještě oplývá bohatstvím přírodním, obzvláště nádhernou krajinou.

Tato oblast zahrnuje jedinečné přírodní úkazy, jako je činná sopka Vesuv (možnost výstupu), nebo překrásné amalfské pobřeží, nebo několik krásných romantických ostrovů. Najdete zde několik národních parků a rezervací. Dlouhé písečné nebo kamenité či oblázkové pláže, útesy rozdělující pobřeží na útulné a intimní pláže, kde můžete trávit čas v osamocení. Také potápěči si přijdou na své. Čisté moře a členité skalnaté pobřeží jsou pro ně velmi příhodné.

Hlavním centrem oblasti je metropole Neapol , která představuje ideální základnu pro poznávání celého kraje. Sama zahrnuje obrovské množství památek a architektonických i historických skvostů. Mnohá muzea, galerie, kostely a paláce. Představuje také rušný přístav, odkud vyplouvají lodi do různých měst a na okolní ostrovy jako je Capri , Ischia a Procida.

V okolí Neapole se ale také nachází mnoho měst a městeček na pevnině, jako jsou Caserta , Pompeje , Sorrento a mnohá další.

Památky

Protože dnešní Kampánie byla osídlena již v raném starověku, naleznete zde četné památky na řecké kolonisty: Paestum, Elea. Také starořímská říše zde zanechala významné a slavné památky, nejznámější jsou: Pompeje a Herkuláneum zničené výbuchem Vesuvu roku 79. po Kr. a dále několik císařských a jiných vil z antického období.

Středověk a novověk po sobě zanechal množství hradů, pevností, ale také dómů a kostelů všech různých stylů. Gotické kláštery a renesanční brány se mísí s románskými chrámy. Obzvláště silně a krásně zasáhlo oblast baroko, které přineslo městům i krajině četné památky. Největší z nich je královský palác ve městě Caserta. V Neapoli samotné to byly četné kostely (například jezuitský Gesú Nuovo).

Výlety

Pro turisty bývá velice atraktivní výlet na některý z překrásných ostrovů v Neapolském zálivu. Také výlety autem podél pobřeží patří k nezapomenutelným zážitkům kvůli krásné krajině a častým výhledům na moře. Mezi nejatraktivnější trasy se řadí cesta podél Sorrentského poloostrova či výjezd po silnici či výstup lanovkou na horu Monta Faito.

Historie

Osídlení dnešní Kampánie sahá až do prvního tisíciletí před Kr. Řekové sem přišli v 8. století před Kr. a usazovali se především na pobřeží, vnitrozemí osidlovali převážně Etruskové. Ze vzájemného střetu vyšli vítězně Řekové, nakonec ale nad všemi zvítězili Římané. Oblast, která dnes zahrnuje Kampánii, však nebyla jednotná. Do jedné oblasti ji spojili až Normané, kteří ovládli celou jižní Itálii po roce 1139. Protože se celá krajina často stýkala a potýkala se Saracény, Araby, Turky a dalšími příchozími, může dnes nabídnout vzácnou směsici evropského a orientálního, moderního a archaického. Směs, která je pro příchozí neodolatelně lákavá.

Dvacáté století přineslo oblasti mnoho pohrom a katastrof. Především výbuch Vesuvu v letech 1943 a 1944, vylodění spojenců a válečné operace zpustošily mnoho míst, zemětřesení v roce 1980 a neustálá povrchová sopečná činnost neblaze ovlivnily zdejší krajinu. Dnes však celá oblast přitahuje návštěvníky pro svou krásu a charakteristickou atmosféru bez ohledu na minulé obtíže či problémy.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA