A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Itálie - Ardea - Průvodce

Obec Ardea bývala antickým městem, dnes zde žije okolo 35 000 obyvatel. Leží 35 km na jih od Říma , přibližně 4 km od pobřeží Středozemního moře. Historie, Staré památky

Jedná se o převážně zemědělské město, kde se teprve nedávno začal rozvíjet také průmysl.

Historie

Ardea existovala již v dobách římských, jednalo se o město ležící na důležité konzulské silnici Via Ardeatina z Říma na jih (podle silnice má Ardea i své jméno) Protože se v punských válkách nepřidalo na správnou stranu, bylo po vítězství Říma dobyto a přišlo o svou autonomii.

Postupně ztrácelo na významu a opět se dostalo na výsluní až od 9. století. Roku 1118 zde sídlil papež Gelasius II. Mezi roky 1816 – 1970 nebylo samostatným městem, správně spadalo pod město Genzano.

Staré památky

Památky, které si můžete prohlédnout, jsou především: zbytky antického města s pozůstatky obranných zdí ze 7. století před Kristem, vykopávky několika chrámů, baziliky a antického fóra. Ze zachovaných památek jsou to především: kostel Santa Marina z roku 1191, románský kostel svatého Petra apoštola z 12. století, je do něj začleněna i původně strážní věž, která kdysi sloužila na obranu proti Saracenům, dnes je zvonicí, interiér je vyzdoben freskami z 15. století a dřevěným krucifixem z 16. století. Můžete si prohlédnout zahradu Giardini della Landriana od britského krajinného architekta a zahradního návrháře *Rusella Paggeho*.

To ale není vše. Samotná Ardea sice neleží u moře, ale spadají pod ní přímořské části, které nemají vlastní jméno, zato však poskytují písčité pláže, krásné a čisté moře a ubytování pro své návštěvníky v různých druzích podniků.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11