A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Itálie - Agrigento - Průvodce

Město na jihozápadním pobřeží Sicílie s 57 000 obyvateli proslavené především svými krásně zachovalými řeckými chrámy.

Agrigento se skládá ze dvou oddělených částí. První je samotné město, charakteristické úzkými uličkami, starými kamennými domy a spoustou obchůdků a barů. Toto město stojí v prudkém kopci a je převážně středověké. Uličky stoupají vzhůru až na vrchol, kde se tyčí katedrála postavená Normany. Z terasy okolo katedrály máte celé město jako na dlani a vidět je až k nedalekému moři.

Druhá část, nazývaná Valle dei Templi (údolí chrámů), představuje rozsáhlý areál starověkých vykopávek s několika unikátními starověkými zbytky chrámů (platný vstup). Naleznete jich zde několik. Heraklův chrám, chrám bohyně Demetry, Hefaistův chrám, chrám Svornosti, chrám Dia Olympského. Nejslavnější je asi posledně jmenovaný, který měl být největším chrámem vůbec, nebyl však dokončen. Proslavily ho také postavy Atlantů (můžete je vidět na místě po chrámu i v muzeu). Všechny chrámy v tomto areálu jsou zapsané na seznamu dědictví Unesco.

Jen kousek od města a od archeologických nalezišť se nachází ještě další (samostatná) část – Porto Empedocle.

Ve městě sice nejsou význačné památky, zato tam najdete moře a pěkné dlouhé pláže.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11