A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Itálie - Řím - Průvodce

Leží na pravém břehu Tiberu a je papežovým suveréním státním územím uvnitř Říma. Základní kámen byl položen 18.dubna 1506 za Julia II, stavba se však protáhla do dalších 120 let.

Má asi 400 obyvatel. Papežovu tělesnou stráž tvoří Švýcarská garda. Jsou to katoličtí Švýcaři ve věku 19-25 let, jejichž výška je min. 1.78 m. Vatikán má i svou vlajku – žluto-bílá, složená ze dvou podélných pruhů a na bílém poli má znak ze dvou zkřížených klíčů pod papežskou korunou. Náměstí svatého Petra - Piazza di San Pietro. Nádvoří je ve tvaru rozevřené lidské náruče, což má symbolizovat otevřenou náruč církve, vítající věřící. Na stavbě se podíleli nejvýznamější stavitelé doby…Bramante, Rafael Santi, Bernini, Michelangelo. Ovál náměstí obklopují čtyři řady dórských sloupů a pilastrů. Středu dominuje granitový obelisk (Obelisco Vaticano), přivezený z Egypta.

Obelisk je zakončen ve výšce 41 metrů křížem, jenž obsahuje relikvii Kristova kříže. Vedle obelisku jsou dvě fontány z poloviny 17. století. Na impozantní náměstí, které téměř geniálně navrhl a postavil Bernini v l. 1656-1667 bylo použito 284 dorských sloupů rozvržených do 4 řad a 88 pilířů, na jejichž balustrádě stojí 140 soch světců vysokých 3.75 m.

Na náměstí se nachází také vatikánská pošta, kde je možné nejen zakoupit pohlednici, ale také vatikánské poštovní známky s vatikánským razítkem.Hned vedle pošty se nachází WC zcela zdarma. Krátké kalhoty, minisukně a trička bez rukávu jsou nepřípustné. Za návštěvu určitě stojí chrám sv. Petra, jenž je vrcholným dílem italského stavitelství, Sixtínská kaple, zahrady nebo vatikánská muzea. Všechno najednou běžný turista nezvládne i vzhledem k frontám, které setu tvoří. Takže musí zvažovat.

Chrám sv. Petra

Při vstupu do baziliky sv. Petra je člověk tak pohlcen velikostí a rozlohou díla, že neví, kam se dřív podívat. Strop je kazetový, zlacený. Po celé délce lodi jsou sochy, náhrobky papežů, Jana Pavla II. Do podlahy jsou zabudovány desky s vyznačením délky jiných křesťanských chrámů. Naproti třetího nosného sloupu je vyznačena katedrála sv. Víta v Praze hned po bazilice sv. Pavla. Uprostřed pod kopulí je papežský oltář, kde slavnostní liturgické obřady vykonává sám papež. Snad největší pozornosti se těší černá bronzová socha sv. Petra sedícího v křesle. Jednou rukou žehná a ve druhé ruce drží klíč jako symbol papežské autority. Určitě si všimnete ohlazených nohou sochy po dotecích a polibcích věřících. A dalším skvostem je Pieta od Michelangela z roku 1499, kterou můžete pozorovat za neprůstřelným sklem. Michelangelo ji dokončil, když mu bylo 23 let, na objednávku francouzského kardinála Jean de Bilheres. Když se Michelangelo doslechl, že jeho dílo je připisováno jiným umělcům, vplížil se do kaple a na stuhu na hrudi Panny Marie vytesal svoje jméno.

Vatikánská muzea jsou součástí vatikánských paláců (Palazzi Vaticani). Pro veřejnost je zpřístupněno asi 7 km prohlídkových tras.

Sixtínská kaple

Byla přistavěna v letech 1473-1481 za papeže Sixta IV. Konají se v ní volby papežů. Kapli proslavilo Michelangelovo dílo. Původně hvězdnou oblohu na stropě doplnil Michelangelo o fresky z Nového a Starého zákona. Clementino obsahuje největší a nejcennější sbírku antických uměleckých děl, Museo Etrusco shromáždilo sbírku etruských vykopávek, Museo Sacro obsahuje zajímavé sbírky předmětů umělecké výroby.

Vatikán (nahrál: admin)
Vatikán
Katedrála, Vatikán (nahrál: admin)
Katedrála, Vatikán
Vatikán (nahrál: admin)
Vatikán
Vatikán (nahrál: admin)
Vatikán
Vatikán (nahrál: admin)
Vatikán
Příchod k Vatikánu (nahrál: admin)
Příchod k Vatikánu
Svatopeterské náměstí ve Vatikánu - Pohled z věže chrámu sv. Petra (nahrál: Jana Černobilová)
Svatopeterské náměstí ve Vatikánu - Pohled z věže chrámu sv. Petra
Vatikánská muzea, Galerie map (nahrál: Jana Černobilová)
Vatikánská muzea, Galerie map
Pieta - Pieta od Michelangela, originál, chrám sv. Petra ve Vatikánu (nahrál: Jana Černobilová)
Pieta - Pieta od Michelangela, originál, chrám sv. Petra ve Vatikánu
Švýcarská garda (nahrál: Miljak)
Švýcarská garda
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)
 (nahrál: Yvona)

Poslední editace textu: 13.2.2012 19:45
Další informace

Konvertor měn

 
Zdroj: penize.cz
REKLAMA